Niezalogowany
zmień rozmiar:

​Proces rekrutacji trwa.

Jak z sukcesem przejść proces naboru dziecka – klasa I.

Szanowny Rodzicu,  na tym etapie rekrutacji, powinieneś:  

Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły.

Termin

Etap rekrutacji w systemie

Działania rodzica

5 kwietnia 2019 r., godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Sprawdzenie informacji o zakwalifikowaniu się dziecka (sprawdzenie w systemie naboru lub na liście podanej do publicznej wiadomości w placówce)

od 5 do 12 kwietnia  2019 r.
(do godz. 15.00)

Złożenie potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do szkoły

Złożenie potwierdzenia woli nauki w szkole.

 

 

Dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły, do której ubiega się o przyjęcie.

Termin

Etap rekrutacji w systemie

Działania rodzica

5 kwietnia 2019 r., godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Sprawdzenie informacji o zakwalifikowaniu się dziecka (sprawdzenie w systemie naboru lub na liście podanej do publicznej wiadomości w placówce)

od 5 do 12 kwietnia  2019 r.
(do godz. 15.00)

Złożenie potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do szkoły

Złożenie potwierdzenia woli przyjęcia w placówce do której zostało zakwalifikowane dziecko.

 

Jeśli jednak dziecko nie zakwalifikuje się, zapraszamy do rekrutacji uzupełniającej, która rozpocznie się  dnia 16 sierpnia 2019 r.

Rekrutacja ID: 124; Wersja: 9.137.297.1641 Harmonogram ID: 357;