Niezalogowany
zmień rozmiar:

Rekrutacja jeszcze się nie rozpoczęła.

Szanowni rodzice, opiekunowie

 

1 marca 2019 r. rozpocznie się rekrutacja do żłobka miejskiego, publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz  szkół podstawowych, na rok szkolny 2019/2020.

Rekrutacja do szkół podstawowych odbywa się w systemie elektronicznym, który będzie dostępny pod adresem: http://www.e-oswiata.olesnica.pl/nabory w dniu uruchomienia rekrutacji tj. od 1 marca 2019 r.

Kryteria i harmonogramy rekrutacji do szkół podstawowych dostępne są TUTAJ.

Regulaminy i załączniki dostępne są w odpowiednich działach niniejszego portalu. 

Jak z sukcesem przejść proces naboru dziecka – klasa I.

Szanowny Rodzicu, zapraszamy do zapoznania się z poniżą informacją, jak efektywnie przejść proces rekrutacji Twojego dziecka.

 

Dziecko kontynuujące edukację w klasie I po klasie „0”.

Termin

Etap rekrutacji w systemie

Działania rodzica

od 1 do 22  
lutego 2019 r.

Złożenie deklaracji o kontynuacji nauki w klasie I po edukacji przedszkolnej w tej szkole

Złożenie w palcówce oświadczenia o kontynuowaniu edukacji dziecka w szkole.

 

 

Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły.

Termin

Etap rekrutacji w systemie

Działania rodzica

od 1 do 15 marca 2019 r.
do godz. 15:00

Złożenie Zgłoszenia do szkoły


  1. Założenie konta na portalu rekrutacji NABO.

  2. Wypełnienie w systemie wniosku o przyjęcie dziecka,

  3. Złożenie w palcówce  wydrukowanego z systemu wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami.

5 kwietnia 2019 r., godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Sprawdzenie informacji o zakwalifikowaniu się dziecka (sprawdzenie w systemie naboru lub na liście podanej do publicznej wiadomości w placówce)

od 5 do 12 kwietnia  2019 r.
(do godz. 15.00)

Złożenie potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do szkoły

Złożenie potwierdzenia woli nauki w szkole.

 

 

Dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły, do której ubiega się o przyjęcie.

Termin

Etap rekrutacji w systemie

Działania rodzica

od 1 do 15 marca 2019 r.
do godz. 15:00

Złożenie Wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  1. Założenie konta na portalu rekrutacji NABO.

  2. Wypełnienie w systemie wniosku o przyjęcie dziecka,

  3. Skompletowanie niezbędnych załączników,

  4. Złożenie w palcówce pierwszego wyboru wydrukowanego z systemu wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami.

5 kwietnia 2019 r., godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Sprawdzenie informacji o zakwalifikowaniu się dziecka (sprawdzenie w systemie naboru lub na liście podanej do publicznej wiadomości w placówce)

od 5 do 12 kwietnia  2019 r.
(do godz. 15.00)

Złożenie potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do szkoły

Złożenie potwierdzenia woli przyjęcia w placówce do której zostało zakwalifikowane dziecko.

 

Jeśli jednak dziecko nie zakwalifikuje się, zapraszamy do rekrutacji uzupełniającej, która rozpocznie się  dnia 16 sierpnia 2019 r.

 

Rekrutacja ID: 124; Wersja: 8.125.293.1405 Harmonogram ID: 353;